ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 15. НОВЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан колегијум са начелницима одељења и руководиоцима окружних подручних јединица Округа

Дана 15. новембра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни колегијум са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву.

Присутни су упознали начелницу Округа са реализацијом Плана управних надзора у борби против заразне болести ковид 19 за период од 8. 11. 2021. до 14. 11. 2021. године.

Констатовано је да је, у условима постојећег броја запослених у републичким инспекцијским органима и инспекцијским службама локалних самоуправа Подунавског управног округа, План надзора за наведени период реализован – извршен број управних надзора је на нивоу броја извршених контрола током прошле недеље. Број  прекршајних назора био је нешто мањи у односу на прошлу седмицу.

За наведени извештајни период констатовано је да су скоро сви угоститељски објекти ограничили радно време до 20.00 часова. Није било пражњења угоститељских објеката због кршења противепидемијских мера.

О извршеним управним надзорима над применом противепидемијским мера Координациона комисија и Радна група су редовно извештавани путем дневних извештаја.

На састанку су присутни информисани да је у наредним данима планирана реализација превентивних управних надзора над применом противепидемијских мера у образовно-васпитним институцијама на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа, у складу са плановима рада Школске управе у Пожаревцу.

Начелница Округа и инспектори обавештени су о активностима ветеринарске инспекције на предузимању мера у борби против заразне болести код свиња „афричка куга”.

Љубан Митрески, шеф Одсека општих послова у Стручној служби Округа, подсетио је представнике ангажованих републичких инспекција (тржишна инспекција, туристичка инспекција, ветеринарска инспекција, пољопривредна инспекција, инспекција рада и инспекција за безбедност саобраћаја), сходно допису Радне групе, на обавезу достављања записника о надзору привредних субјеката надлежној санитарној инспекцији, комуналној инспекцији или комуналној милицији за даље поступање.

На основу дописа Радне групе  за сузбијање ширења вируса ковид 19, Инструкције за поступање овлашћених инспекцијских служби и комуналне милиције за примену нове Уредбе и достављених предлога инспекцијских служби, сачињен је План управних надзора за период од 15. 11. 2021. до 21. 11. 2021. године који је, по предвиђеној процедури, прослеђен свим републичким инспекцијама и инспекцијама локалних самоуправа Подунавског управног округа.

СМЕДЕРЕВО, 15. НОВЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан колегијум са начелницима одељења и руководиоцима окружних подручних јединица Округа

Дана 15. новембра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни колегијум са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву.

Присутни су упознали начелницу Округа са реализацијом Плана управних надзора у борби против заразне болести ковид 19 за период од 8. 11. 2021. до 14. 11. 2021. године.

Констатовано је да је, у условима постојећег броја запослених у републичким инспекцијским органима и инспекцијским службама локалних самоуправа Подунавског управног округа, План надзора за наведени период реализован – извршен број управних надзора је на нивоу броја извршених контрола током прошле недеље. Број  прекршајних назора био је нешто мањи у односу на прошлу седмицу.

За наведени извештајни период констатовано је да су скоро сви угоститељски објекти ограничили радно време до 20.00 часова. Није било пражњења угоститељских објеката због кршења противепидемијских мера.

О извршеним управним надзорима над применом противепидемијским мера Координациона комисија и Радна група су редовно извештавани путем дневних извештаја.

На састанку су присутни информисани да је у наредним данима планирана реализација превентивних управних надзора над применом противепидемијских мера у образовно-васпитним институцијама на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа, у складу са плановима рада Школске управе у Пожаревцу.

Начелница Округа и инспектори обавештени су о активностима ветеринарске инспекције на предузимању мера у борби против заразне болести код свиња „афричка куга”.

Љубан Митрески, шеф Одсека општих послова у Стручној служби Округа, подсетио је представнике ангажованих републичких инспекција (тржишна инспекција, туристичка инспекција, ветеринарска инспекција, пољопривредна инспекција, инспекција рада и инспекција за безбедност саобраћаја), сходно допису Радне групе, на обавезу достављања записника о надзору привредних субјеката надлежној санитарној инспекцији, комуналној инспекцији или комуналној милицији за даље поступање.

На основу дописа Радне групе  за сузбијање ширења вируса ковид 19, Инструкције за поступање овлашћених инспекцијских служби и комуналне милиције за примену нове Уредбе и достављених предлога инспекцијских служби, сачињен је План управних надзора за период од 15. 11. 2021. до 21. 11. 2021. године који је, по предвиђеној процедури, прослеђен свим републичким инспекцијама и инспекцијама локалних самоуправа Подунавског управног округа.