ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 22. НОВЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан редовни колегијум са начелницима одељења и руководиоцима окружних подручних јединица Округа

Дана 22. новембра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни колегијум са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву.

Присутни су упознали начелницу Округа са реализацијом Плана управних надзора за период од 15. 11. 2021. до 21. 11. 2021. године.

Констатовано је да је, у условима постојећег броја запослених у републичким инспекцијским органима и инспекцијским службама локалних самоуправа Подунавског управног округа, упркос отежавајућим околностима због одсуства и болести неколико инспектора, План надзора за наведени период реализован – извршено је укупно 497 управних надзора на територији Округа, што је на прошлонедељном нивоу надзора. Изречена су укупно 3 прекршајна налога, и то један од 150.000,00 динара и два од по 5.000,00 динара.

Када је реч о контроли примене противепидемијских мера, на састанку је констатовано да су у наведеном извештајном периоду скоро сви угоститељски објекти ограничили радно време до 20.00 часова. Није било пражњења угоститељских објеката због кршења противепидемијских мера.

По утврђеној процедури, као и претходних недеља о извршеним управним надзорима над применом противепидемијским мера редовно су путем дневних извештаја обавештавани Координациона комисија и Радна група.

Александар Анастасијевић, ветеринарски инспектор, присутне је детаљно информисао о активностима ветеринарске инспекције на предузимању мера у борби против заразне болести код свиња „афричка куга“ где је акценат стављен на предузимању мера у насељеном месту Лугавчина.

Раде Васовић, шеф Одсека тржишне инспекције и Обрад Ђорђевић, начелник Одељења за рад и радне односе, информисали су начелницу о активностима у извештајном периоду, уз напомену да ће тржишна инспекција, уз контроле над применом прописаних мера услед епидемије, до краја текуће године вршити редовне управне надзоре над нивелацијом цена у трговинским објектима.

Просветни инспектор Весна Дасукидис поднела је извештај о стању у образовним установама на територији Округа, уз напомену да све основне и средње школе наставу изводе по првом моделу, у складу са одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа.

На основу дописа Радне групе  за сузбијање ширења вируса ковид 19, Инструкције за поступање овлашћених инспекцијских служби и комуналне милиције за примену нове Уредбе и достављених предлога инспекцијских служби, сачињен је План управних надзора за период од 22. 11. 2021. до 28. 11. 2021. године који је, по предвиђеној процедури, прослеђен свим републичким инспекцијама и инспекцијама локалних самоуправа Подунавског управног округа.

СМЕДЕРЕВО, 22. НОВЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан редовни колегијум са начелницима одељења и руководиоцима окружних подручних јединица Округа

Дана 22. новембра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни колегијум са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву.

Присутни су упознали начелницу Округа са реализацијом Плана управних надзора за период од 15. 11. 2021. до 21. 11. 2021. године.

Констатовано је да је, у условима постојећег броја запослених у републичким инспекцијским органима и инспекцијским службама локалних самоуправа Подунавског управног округа, упркос отежавајућим околностима због одсуства и болести неколико инспектора, План надзора за наведени период реализован – извршено је укупно 497 управних надзора на територији Округа, што је на прошлонедељном нивоу надзора. Изречена су укупно 3 прекршајна налога, и то један од 150.000,00 динара и два од по 5.000,00 динара.

Када је реч о контроли примене противепидемијских мера, на састанку је констатовано да су у наведеном извештајном периоду скоро сви угоститељски објекти ограничили радно време до 20.00 часова. Није било пражњења угоститељских објеката због кршења противепидемијских мера.

По утврђеној процедури, као и претходних недеља о извршеним управним надзорима над применом противепидемијским мера редовно су путем дневних извештаја обавештавани Координациона комисија и Радна група.

Александар Анастасијевић, ветеринарски инспектор, присутне је детаљно информисао о активностима ветеринарске инспекције на предузимању мера у борби против заразне болести код свиња „афричка куга“ где је акценат стављен на предузимању мера у насељеном месту Лугавчина.

Раде Васовић, шеф Одсека тржишне инспекције и Обрад Ђорђевић, начелник Одељења за рад и радне односе, информисали су начелницу о активностима у извештајном периоду, уз напомену да ће тржишна инспекција, уз контроле над применом прописаних мера услед епидемије, до краја текуће године вршити редовне управне надзоре над нивелацијом цена у трговинским објектима.

Просветни инспектор Весна Дасукидис поднела је извештај о стању у образовним установама на територији Округа, уз напомену да све основне и средње школе наставу изводе по првом моделу, у складу са одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа.

На основу дописа Радне групе  за сузбијање ширења вируса ковид 19, Инструкције за поступање овлашћених инспекцијских служби и комуналне милиције за примену нове Уредбе и достављених предлога инспекцијских служби, сачињен је План управних надзора за период од 22. 11. 2021. до 28. 11. 2021. године који је, по предвиђеној процедури, прослеђен свим републичким инспекцијама и инспекцијама локалних самоуправа Подунавског управног округа.