ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 07. ДЕЦЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Редован колегијум начелнице са начелницима одељења и руководиоцима окружних подручних јединица Округа

Дана 7. децембра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни колегијум са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву.

Начелница др Јасна Аврамовић детаљно је информисала је присутне о састанку одржаном у Смедереву пре неколико дана, на којем су били представници Радне групе за координацију републичких инспекција ради примене мера за сузбијање ширења вируса ковид 19 и начелници шест управних округа и на којем су анализирани резултати у поступању инспекција у складу са одлукама Кризног штаба и иструкцијама Радне групе.

Начелница Округа је на колегијуму упознала присутне са донетим закључцима и потребом да се настави континуирано вршење управних надзора, уз координацију рада републичких инспекција (посебно санитарне  инспкције) са комуналном милицијом и комуналном инспекцијом локалних самоуправа Подунавског управног округа, а потребно је координацију надзора и сарадњу међу свим чиниоцима подићи и на виши ниво.

Према редовном праћењу података, начелница др Јасна Аврамовић је закључила да се број заражених на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа константно смањује, те је изразила наду да ће се тај тренд наставити и у будућем периоду.

Присутни су упознали начелницу Округа са реализацијом Плана управних надзора у борби против заразне болести ковид 19 за период од 29. 11. 2021. до 5. 12. 2021. године. План надзора за наведени период је реализован уз повећање броја управних надзора у односу на протеклу недељу – извршено је укупно 600 управних надзора за територију локалних самоуправа Подунавског управног округа и изречено је укупно 26 прекршајних налога, и то један прекршајни налог од 30.0000,00 динара и 25. прекршајних налога од по 5.000,00 динара. У извештајном периоду није било пражњења угоститељских објеката због кршења противепидемијских мера. Према утврђеној процедури, Координациона комисија и Радна група су редовно обавештавани о броју извршених управних надзора кроз дневне извештаје.

Санитарна инспекција је током протеклог месеца донела укупно 461 решење о стављању лица у карантин у кућним условима, а на састанку су пренела искуства о сарадњи ове инспекције са комуналном милицијом, односно инспекцијом града Смедерева која је током новембра месеца подигнута на виши ниво.

Тржишна инспекција првенствено врши редовне контроле (управне надзоре) а уз њих и надзоре над применом противепидемијских и ковид-контроле, али без утврђивања кршења противепидемијских мера.    

Присутни су обавештени и о стању у образовним институцијама на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа, уз напомену да све основне и средње школе наставу изводе по првом моделу (непосредна настава у школи).

Такође, на колегијуму се дискутовало о активностима ветеринарске инспекције на предузимању мера у борби против заразне болести код свиња „афричка куга”.

На основу дописа Радне групе  за сузбијање ширења вируса ковид 19, Инструкције за поступање овлашћених инспекцијских служби и комуналне милиције за примену нове Уредбе и достављених предлога инспекцијских служби, сачињен је План управних надзора за период од 6. 12. 2021. до 12. 12. 2021. године који је прослеђен свим републичким инспекцијама и инспекцијама локалних самоуправа Подунавског управног округа.

СМЕДЕРЕВО, 07. ДЕЦЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Редован колегијум начелнице са начелницима одељења и руководиоцима окружних подручних јединица Округа

Дана 7. децембра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни колегијум са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву.

Начелница др Јасна Аврамовић детаљно је информисала је присутне о састанку одржаном у Смедереву пре неколико дана, на којем су били представници Радне групе за координацију републичких инспекција ради примене мера за сузбијање ширења вируса ковид 19 и начелници шест управних округа и на којем су анализирани резултати у поступању инспекција у складу са одлукама Кризног штаба и иструкцијама Радне групе.

Начелница Округа је на колегијуму упознала присутне са донетим закључцима и потребом да се настави континуирано вршење управних надзора, уз координацију рада републичких инспекција (посебно санитарне  инспкције) са комуналном милицијом и комуналном инспекцијом локалних самоуправа Подунавског управног округа, а потребно је координацију надзора и сарадњу међу свим чиниоцима подићи и на виши ниво.

Према редовном праћењу података, начелница др Јасна Аврамовић је закључила да се број заражених на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа константно смањује, те је изразила наду да ће се тај тренд наставити и у будућем периоду.

Присутни су упознали начелницу Округа са реализацијом Плана управних надзора у борби против заразне болести ковид 19 за период од 29. 11. 2021. до 5. 12. 2021. године. План надзора за наведени период је реализован уз повећање броја управних надзора у односу на протеклу недељу – извршено је укупно 600 управних надзора за територију локалних самоуправа Подунавског управног округа и изречено је укупно 26 прекршајних налога, и то један прекршајни налог од 30.0000,00 динара и 25. прекршајних налога од по 5.000,00 динара. У извештајном периоду није било пражњења угоститељских објеката због кршења противепидемијских мера. Према утврђеној процедури, Координациона комисија и Радна група су редовно обавештавани о броју извршених управних надзора кроз дневне извештаје.

Санитарна инспекција је током протеклог месеца донела укупно 461 решење о стављању лица у карантин у кућним условима, а на састанку су пренела искуства о сарадњи ове инспекције са комуналном милицијом, односно инспекцијом града Смедерева која је током новембра месеца подигнута на виши ниво.

Тржишна инспекција првенствено врши редовне контроле (управне надзоре) а уз њих и надзоре над применом противепидемијских и ковид-контроле, али без утврђивања кршења противепидемијских мера.    

Присутни су обавештени и о стању у образовним институцијама на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа, уз напомену да све основне и средње школе наставу изводе по првом моделу (непосредна настава у школи).

Такође, на колегијуму се дискутовало о активностима ветеринарске инспекције на предузимању мера у борби против заразне болести код свиња „афричка куга”.

На основу дописа Радне групе  за сузбијање ширења вируса ковид 19, Инструкције за поступање овлашћених инспекцијских служби и комуналне милиције за примену нове Уредбе и достављених предлога инспекцијских служби, сачињен је План управних надзора за период од 6. 12. 2021. до 12. 12. 2021. године који је прослеђен свим републичким инспекцијама и инспекцијама локалних самоуправа Подунавског управног округа.