ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 13. ДЕЦЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан редован састанак о вршењу управних надзора у борби против пандемије

Дана 13. децембра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни састанак о вршењу управних надзора над применом противепидемијских мера са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава.

На дневном реду састанка нашли су се извештаји о реализацији плана управних надзора у борби против заразне болести ковид 19 за период од 6. 12. 2021 године до 12. 12. 2021. године, а потом је, по утврђеној процедури, направљен План управних надзора за наредни период – од 13. 12. до 19. 12. 2021. године.

Представници инспекцијских служби информисали су начелницу Округа да је План надзора за наведени прошли период реализован у потпуности. Повећан је број управних надзора у односу на протеклу недељу, извршено је укупно 603 управна надзора за територију локалних самоуправа Подунавског управног округа и изречено је укупно 6 прекршајних налога, и то два прекршајна налога од 30.0000,00 динара и 4 прекршајна налога од 5.000,00 динара.

При вршењу надзора над применом противепидемијских мера републички инспекцијски органи нису се суочавали са проблемима на терену. У извештајном периоду није било пражњења угоститељских објеката због непоштовања прописаних мера. Координациона комисија и Радна група су редовно извештавани о броју управних надзора путем дневних извештаја.

У протеклом периоду тржишна инспекција и инспекција за рад и радне односе су, уз редовне надзоре из домена своје надлежности, помагале и у вршењу надзора над применом противепидемијских мера. Санитарна инспекција је пуним интензитетом такође вршила надзоре у сарадњи са комуналном милицијом, односно инспекцијом Града Смедерева. На састанку су присутни информисани о недељном броју донетих решења о стављању лица у карантин у кућним условима на територији Округа.

Представник туристичке инспекције са седиштем у Великој Плани, који се у састанак укључио телефонским путем, обавестио је присутне о контролама које су биле извршене на територији Смедерева уз асистенцију припадника Министарства унутрашњих послова, а по поднетим пријавама.

Такође, на данашњем састанку се дискутовало о активностима ветеринарске инспекције у оквиру предузимању мера у борби против заразне болести код свиња „афричка куга” – због надзора на терену и наведених активности представници ветеринарске инспекције су у смањеном обиму учествовали у надзорима који обухватају ковид-контроле.

На основу Инструкције за поступање овлашћених инспекцијских служби у примени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19 и достављених предлога републичких инспекцијских органа локалних самоуправа Округа,

направљен је План управних надзора за период од 13. 12. 2021. до 19. 12. 2021. године, који је прослеђен свим републичким инспекцијама и инспекцијама локалних самоуправа Подунавског управног округа.

СМЕДЕРЕВО, 13. ДЕЦЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан редован састанак о вршењу управних надзора у борби против пандемије

Дана 13. децембра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни састанак о вршењу управних надзора над применом противепидемијских мера са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава.

На дневном реду састанка нашли су се извештаји о реализацији плана управних надзора у борби против заразне болести ковид 19 за период од 6. 12. 2021 године до 12. 12. 2021. године, а потом је, по утврђеној процедури, направљен План управних надзора за наредни период – од 13. 12. до 19. 12. 2021. године.

Представници инспекцијских служби информисали су начелницу Округа да је План надзора за наведени прошли период реализован у потпуности. Повећан је број управних надзора у односу на протеклу недељу, извршено је укупно 603 управна надзора за територију локалних самоуправа Подунавског управног округа и изречено је укупно 6 прекршајних налога, и то два прекршајна налога од 30.0000,00 динара и 4 прекршајна налога од 5.000,00 динара.

При вршењу надзора над применом противепидемијских мера републички инспекцијски органи нису се суочавали са проблемима на терену. У извештајном периоду није било пражњења угоститељских објеката због непоштовања прописаних мера. Координациона комисија и Радна група су редовно извештавани о броју управних надзора путем дневних извештаја.

У протеклом периоду тржишна инспекција и инспекција за рад и радне односе су, уз редовне надзоре из домена своје надлежности, помагале и у вршењу надзора над применом противепидемијских мера. Санитарна инспекција је пуним интензитетом такође вршила надзоре у сарадњи са комуналном милицијом, односно инспекцијом Града Смедерева. На састанку су присутни информисани о недељном броју донетих решења о стављању лица у карантин у кућним условима на територији Округа.

Представник туристичке инспекције са седиштем у Великој Плани, који се у састанак укључио телефонским путем, обавестио је присутне о контролама које су биле извршене на територији Смедерева уз асистенцију припадника Министарства унутрашњих послова, а по поднетим пријавама.

Такође, на данашњем састанку се дискутовало о активностима ветеринарске инспекције у оквиру предузимању мера у борби против заразне болести код свиња „афричка куга” – због надзора на терену и наведених активности представници ветеринарске инспекције су у смањеном обиму учествовали у надзорима који обухватају ковид-контроле.

На основу Инструкције за поступање овлашћених инспекцијских служби у примени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19 и достављених предлога републичких инспекцијских органа локалних самоуправа Округа,

направљен је План управних надзора за период од 13. 12. 2021. до 19. 12. 2021. године, који је прослеђен свим републичким инспекцијама и инспекцијама локалних самоуправа Подунавског управног округа.