ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 16. ДЕЦЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Дана 16. децембра 2021. године одржана је трећа седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа у седишту Округа.

Начелница Округа др Јасна Аврамовић, командант Окружног штаба за ванредне ситуације, председавала је седници Окружног штаба на којој је разматрано више тема предвиђених Планом рада за 2021. годину.

Известиоци по првој тачки Дневног реда, која се односила на тренутну епидемиолошку ситуацију изазвану заразном болешћу ковид 19 на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа, били су представници Завода за јавно здравље Пожаревац, болнице у Смедереву, болнице у Смедеревској Паланци и представници домова здравља. Окружни штаб за ванредне ситуације подробно је разматрао прву и најважнију тачку Дневног реда данашње седнице и упознат је са подацима о броју оболелих, броју вакцинисаних и свим осталим релевантним информацијама.

Закључено је да је, у односу на претходни сазив Окружног штаба у јесењем периоду, епидемиолошка ситуација знатно боља, али да се и надаље морају предузимати континуирано мере инспекцијског надзора над применом противепидемијских мера. Такође, потребно је даље едуковати и позивати грађане да се у што већем броју вакцинишу.

У даљем раду седнице Окружног штаба  разматран је и усвојен Извештај о достигнутом степену израде Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања на територији Подунавског управног округа.

Такође, разматрани су и усвојени следећи акти: Анализа достигнутог нивоа опремљености ватрогасно-спасилачких јединица Одељења за ванредне ситуације Смедерево и Анализа стања система за јавно узбуњивање на територији Подунавског управног округа.

Поред ових докумената, разматрана је Информација о активностима везаним за обележавање, проналажење и уништавање експлозивних остатака рата (ЕОР) на територији Подунавског управног округа.

Будући да известилац за другу тачку Дневног реда, која се односила на разматрање и усвајање Анализе стања и утицаја постојећих и потенцијалних клизишта на територији Подунавског управног округа на угроженост људи, животиња, материјалних добара, земљишта и инфраструктурних, грађевинских, стамбених и других објеката, није присуствовао седници Окружног штаба, Анализа у писаном облику биће прослеђена Окружном штабу од стране надлежног одељења Градске управе у Смедереву.

СМЕДЕРЕВО, 16. ДЕЦЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Дана 16. децембра 2021. године одржана је трећа седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа у седишту Округа.

Начелница Округа др Јасна Аврамовић, командант Окружног штаба за ванредне ситуације, председавала је седници Окружног штаба на којој је разматрано више тема предвиђених Планом рада за 2021. годину.

Известиоци по првој тачки Дневног реда, која се односила на тренутну епидемиолошку ситуацију изазвану заразном болешћу ковид 19 на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа, били су представници Завода за јавно здравље Пожаревац, болнице у Смедереву, болнице у Смедеревској Паланци и представници домова здравља. Окружни штаб за ванредне ситуације подробно је разматрао прву и најважнију тачку Дневног реда данашње седнице и упознат је са подацима о броју оболелих, броју вакцинисаних и свим осталим релевантним информацијама.

Закључено је да је, у односу на претходни сазив Окружног штаба у јесењем периоду, епидемиолошка ситуација знатно боља, али да се и надаље морају предузимати континуирано мере инспекцијског надзора над применом противепидемијских мера. Такође, потребно је даље едуковати и позивати грађане да се у што већем броју вакцинишу.

У даљем раду седнице Окружног штаба  разматран је и усвојен Извештај о достигнутом степену израде Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања на територији Подунавског управног округа.

Такође, разматрани су и усвојени следећи акти: Анализа достигнутог нивоа опремљености ватрогасно-спасилачких јединица Одељења за ванредне ситуације Смедерево и Анализа стања система за јавно узбуњивање на територији Подунавског управног округа.

Поред ових докумената, разматрана је Информација о активностима везаним за обележавање, проналажење и уништавање експлозивних остатака рата (ЕОР) на територији Подунавског управног округа.

Будући да известилац за другу тачку Дневног реда, која се односила на разматрање и усвајање Анализе стања и утицаја постојећих и потенцијалних клизишта на територији Подунавског управног округа на угроженост људи, животиња, материјалних добара, земљишта и инфраструктурних, грађевинских, стамбених и других објеката, није присуствовао седници Окружног штаба, Анализа у писаном облику биће прослеђена Окружном штабу од стране надлежног одељења Градске управе у Смедереву.