ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 20. ДЕЦЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Вршење управних надзора у борби против заразне болести ковид 19 – редовни састанак

Дана 20. децембра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава. Примарна тема састанка било је вршење управних надзора над применом противепидемијских мера.

Према извештајима инспекцијских служби о реализацији недељног плана управних надзора у борби против заразне болести ковид 19, у периоду од 13. 12. 2021 године до 19. 12. 2021. године извршено је 534 управна надзора на територији локалних самоуправа Округа и изречена су 2 прекршајна налога у износу од 5.000,00 динара.

При вршењу надзора над применом противепидемијских мера републички инспекцијски органи нису се суочавали са проблемима на терену. У извештајном периоду није било пражњења угоститељских објеката због непоштовања прописаних мера. Координациона комисија и Радна група су редовно извештавани о броју управних надзора путем дневних извештаја.

Након што су начелници др Јасни Аврамовић подробно поднели извештај представници тржишне инспекције, санитарне инспекције и инспекције за рад и радне односе, који су, уз редовне надзоре из домена своје надлежности, учествовали и у вршењу надзора над применом противепидемијских мера, на састанку су присутни информисани о активностима ветеринарске инспекције и предузетим мерама у борби против ,,афричке куге“, заразне болести код свиња – због надзора на терену представници ветеринарске инспекције и даље у смањеном обиму учествују у надзорима који обухватају ковид-контроле.

Имајући у виду да се ближе новогодишњи и божићни празници, начелница Округа је предложила да се од локалних самоуправа затражи информација о евентуалној организацији дочека и масовније посећених прослава празника како би се, у зависности од става Координационе комисије и Радне групе, даље координирале активности републичких инспекцијских служби и комуналних инспекција локалних самоуправа.

На основу Инструкције за поступање овлашћених инспекцијских служби у примени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19 и достављених предлога републичких инспекцијских органа локалних самоуправа Округа, направљен је План управних надзора за период од 20. 12. 2021. до 26. 12. 2021. године, који је прослеђен свим републичким инспекцијама и инспекцијама локалних самоуправа Подунавског управног округа.

СМЕДЕРЕВО, 20. ДЕЦЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Вршење управних надзора у борби против заразне болести ковид 19 – редовни састанак

Дана 20. децембра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава. Примарна тема састанка било је вршење управних надзора над применом противепидемијских мера.

Према извештајима инспекцијских служби о реализацији недељног плана управних надзора у борби против заразне болести ковид 19, у периоду од 13. 12. 2021 године до 19. 12. 2021. године извршено је 534 управна надзора на територији локалних самоуправа Округа и изречена су 2 прекршајна налога у износу од 5.000,00 динара.

При вршењу надзора над применом противепидемијских мера републички инспекцијски органи нису се суочавали са проблемима на терену. У извештајном периоду није било пражњења угоститељских објеката због непоштовања прописаних мера. Координациона комисија и Радна група су редовно извештавани о броју управних надзора путем дневних извештаја.

Након што су начелници др Јасни Аврамовић подробно поднели извештај представници тржишне инспекције, санитарне инспекције и инспекције за рад и радне односе, који су, уз редовне надзоре из домена своје надлежности, учествовали и у вршењу надзора над применом противепидемијских мера, на састанку су присутни информисани о активностима ветеринарске инспекције и предузетим мерама у борби против ,,афричке куге“, заразне болести код свиња – због надзора на терену представници ветеринарске инспекције и даље у смањеном обиму учествују у надзорима који обухватају ковид-контроле.

Имајући у виду да се ближе новогодишњи и божићни празници, начелница Округа је предложила да се од локалних самоуправа затражи информација о евентуалној организацији дочека и масовније посећених прослава празника како би се, у зависности од става Координационе комисије и Радне групе, даље координирале активности републичких инспекцијских служби и комуналних инспекција локалних самоуправа.

На основу Инструкције за поступање овлашћених инспекцијских служби у примени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19 и достављених предлога републичких инспекцијских органа локалних самоуправа Округа, направљен је План управних надзора за период од 20. 12. 2021. до 26. 12. 2021. године, који је прослеђен свим републичким инспекцијама и инспекцијама локалних самоуправа Подунавског управног округа.