ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 27. ДЕЦЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Редовни састанак о вршењу управних надзора над противепидемијским мерама

Дана 27. децембра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава. Главна тема састанка било је вршење управних надзора над применом противепидемијских мера у борби против заразне болести ковид 19, као и прављење Плана управних надзора током празничних дана.
 
Према извештајима инспекцијских служби о реализацији недељног плана управних надзора, у периоду од 20. 12. 2021. године до 26. 12. 2021. године извршено је 495 управних надзора на територији локалних самоуправа Округа. Изречено је 11 прекршајних налога, и то два од 150.000,00 динара, један прекршајни налог од 30.000,00 динара и осам налога по 5.000,00 динара.
 
При вршењу надзора републички инспекцијски органи нису се суочавали са проблемима на терену. У извештајном периоду није било пражњења угоститељских објеката због непоштовања прописаних мера. Координациона комисија и Радна група редовно су извештавани о броју управних надзора путем дневних извештаја.
 
Начелници др Јасни Аврамовић су представници тржишне инспекције, санитарне инспекције и инспекције за рад и радне односе, који су, уз редовне надзоре из домена своје надлежности, учествовали и у вршењу надзора над применом противепидемијских мера, поднели извештај о својим активностима у протеклом периоду.
 
На састанку су присутни информисани о активностима ветеринарске инспекције и предузетим мерама у борби против ,,афричке куге“, заразне болести код свиња – због надзора на терену представници ветеринарске инспекције и даље у смањеном обиму учествују у надзорима који обухватају ковид-контроле.
 
Др Јасна Аврамовић, начелница Округа је предложила евентуалну измену направљеног Плана управних надзора за период од 27. 12. 2021. до 2. 1. 2022. године, у зависности од потенцијалних нових мера током предстојећих празника ако буду донете на заказаној седници Кризног штаба за сузбијање заразне болести ковид 19 и Радне групе.
 
По утврђеној процедури, новонедељни план надзора донет је на основу Инструкције за поступање овлашћених инспекцијских служби у примени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19 и достављених предлога републичких инспекцијских органа локалних самоуправа Подунавског управног округа.

СМЕДЕРЕВО, 27. ДЕЦЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Редовни састанак о вршењу управних надзора над противепидемијским мерама

Дана 27. децембра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава. Главна тема састанка било је вршење управних надзора над применом противепидемијских мера у борби против заразне болести ковид 19, као и прављење Плана управних надзора током празничних дана.
 
Према извештајима инспекцијских служби о реализацији недељног плана управних надзора, у периоду од 20. 12. 2021. године до 26. 12. 2021. године извршено је 495 управних надзора на територији локалних самоуправа Округа. Изречено је 11 прекршајних налога, и то два од 150.000,00 динара, један прекршајни налог од 30.000,00 динара и осам налога по 5.000,00 динара.
 
При вршењу надзора републички инспекцијски органи нису се суочавали са проблемима на терену. У извештајном периоду није било пражњења угоститељских објеката због непоштовања прописаних мера. Координациона комисија и Радна група редовно су извештавани о броју управних надзора путем дневних извештаја.
 
Начелници др Јасни Аврамовић су представници тржишне инспекције, санитарне инспекције и инспекције за рад и радне односе, који су, уз редовне надзоре из домена своје надлежности, учествовали и у вршењу надзора над применом противепидемијских мера, поднели извештај о својим активностима у протеклом периоду.
 
На састанку су присутни информисани о активностима ветеринарске инспекције и предузетим мерама у борби против ,,афричке куге“, заразне болести код свиња – због надзора на терену представници ветеринарске инспекције и даље у смањеном обиму учествују у надзорима који обухватају ковид-контроле.
 
Др Јасна Аврамовић, начелница Округа је предложила евентуалну измену направљеног Плана управних надзора за период од 27. 12. 2021. до 2. 1. 2022. године, у зависности од потенцијалних нових мера током предстојећих празника ако буду донете на заказаној седници Кризног штаба за сузбијање заразне болести ковид 19 и Радне групе.
 
По утврђеној процедури, новонедељни план надзора донет је на основу Инструкције за поступање овлашћених инспекцијских служби у примени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19 и достављених предлога републичких инспекцијских органа локалних самоуправа Подунавског управног округа.