ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 08. ФЕБРУАР 2022.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан месечни колегијум начелнице Подунавског управног округа са руководиоцима окружних подручних јединица ресорних министарстава

Дана 8. фебруара 2022. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је месечни колегијум са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву. Извештаји окружних подручних јединица Округа и планови рада за месец фебруар чинили су окосницу дневног реда састанка, а дискутовало се у конструктивној атмосфери и о другим темама релевантним за надлежност Округа.

Присутни су подробно информисали начелницу Округа са садржајима извештаја о раду окружних подручних јединица у Подунавском управном округу за месец јануар 2022. године.

Начелница др Јасна Аврамовић је упознала инспекторе са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном заразном болешћу ковид 19, као и са подацима здравствених установа и Завода за јавно здравље у Пожаревцу о броју вакцинисаних на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа.

Љубан Митрески, шеф Одсека општих послова у Стручној служби, поднео је извештај о броју управних надзора над применом противепидемијских мера, извршених током јануара 2022. године. У протеклом периоду републички инспекцијски органи и комунална инспекција локалних самоуправа извршила је укупно 1.820 надзора. Изречено је  дванаест прекршајних налога, један од 30.000,00 динара и једанаест од по 5.000,00 динара. У првој недељи фебруара месеца извршен је 361 управни надзор и изречена су три прекршајна налога у износу од 5.000,00 динара.

Драгица Павловић, руководилац Групе санитарне инспекције, обавестила је присутне о активностима из делатности ове инспекције. На територији Округа извршено је укупно 80 управних надзора као део котроле над применом прописаних мера у борби против вируса ковид 19 и изречен је одговарајући број прекршајних налога. Такође, донето је укупно 350 решења о стављању особа у карантин услед остварених контаката са особама позитивним на ковид 19.

Према извештају који је поднео Раде Васовић, шеф Одсека тржишне инспекције, у протеклом периоду тржишна инспекција је, поред редовних надзора, сходно налозима министарстава, и ванредних надзора по захтевима странака, вршила и ковид-контроле.

Просветни инспектор Весна Дасукидис и просветни саветник Данијел Николић обавестили су присутне о тренутној епидемиолошкој ситуацији у основним и средњим школама локалних самоуправа Подунавског управног округа, као и о моделима организовања образовно-васпитног рада током текуће недеље.

Образлажући извештај за месец јануар 2022. године, Обрад Ђорђевић, начелник Одељења инспекције рада, истакао је да је инспекција рада извршила 96 контрола, при којима је затечено 25 особа  на фактичком раду („рад на црно“). У складу с тим, инспекцијске службе предузеле су законом прописане мере. Током извештајног периода није било повреда на раду. Поднета су три захтева за покретање прекршајног поступка.

Др Јасна Аврамовић предложила је да инспекција рада сачини извештај о укупном броју управних надзора извршених током протекле године у контроли „рада на црно“ и броју запослених  лица по том основу, како би се прегледније и на бољи начин сагледали ефекти и резултати активности инспекције рада у Округу.  

На састанку је разматрана и тренутна епидемиолошка ситуација узрокована заразним болестима код домаћих животиња на територији Округа, а поводом ове тачке дневног реда детаљније је говорио Александар Анастасијевић, ветерниарски инспектор.

Након усвајања изештаја о раду за протекли месец направљени су планови рада за фебруар 2022. године.

СМЕДЕРЕВО, 08. ФЕБРУАР 2022.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан месечни колегијум начелнице Подунавског управног округа са руководиоцима окружних подручних јединица ресорних министарстава

Дана 8. фебруара 2022. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је месечни колегијум са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву. Извештаји окружних подручних јединица Округа и планови рада за месец фебруар чинили су окосницу дневног реда састанка, а дискутовало се у конструктивној атмосфери и о другим темама релевантним за надлежност Округа.

Присутни су подробно информисали начелницу Округа са садржајима извештаја о раду окружних подручних јединица у Подунавском управном округу за месец јануар 2022. године.

Начелница др Јасна Аврамовић је упознала инспекторе са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном заразном болешћу ковид 19, као и са подацима здравствених установа и Завода за јавно здравље у Пожаревцу о броју вакцинисаних на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа.

Љубан Митрески, шеф Одсека општих послова у Стручној служби, поднео је извештај о броју управних надзора над применом противепидемијских мера, извршених током јануара 2022. године. У протеклом периоду републички инспекцијски органи и комунална инспекција локалних самоуправа извршила је укупно 1.820 надзора. Изречено је  дванаест прекршајних налога, један од 30.000,00 динара и једанаест од по 5.000,00 динара. У првој недељи фебруара месеца извршен је 361 управни надзор и изречена су три прекршајна налога у износу од 5.000,00 динара.

Драгица Павловић, руководилац Групе санитарне инспекције, обавестила је присутне о активностима из делатности ове инспекције. На територији Округа извршено је укупно 80 управних надзора као део котроле над применом прописаних мера у борби против вируса ковид 19 и изречен је одговарајући број прекршајних налога. Такође, донето је укупно 350 решења о стављању особа у карантин услед остварених контаката са особама позитивним на ковид 19.

Према извештају који је поднео Раде Васовић, шеф Одсека тржишне инспекције, у протеклом периоду тржишна инспекција је, поред редовних надзора, сходно налозима министарстава, и ванредних надзора по захтевима странака, вршила и ковид-контроле.

Просветни инспектор Весна Дасукидис и просветни саветник Данијел Николић обавестили су присутне о тренутној епидемиолошкој ситуацији у основним и средњим школама локалних самоуправа Подунавског управног округа, као и о моделима организовања образовно-васпитног рада током текуће недеље.

Образлажући извештај за месец јануар 2022. године, Обрад Ђорђевић, начелник Одељења инспекције рада, истакао је да је инспекција рада извршила 96 контрола, при којима је затечено 25 особа  на фактичком раду („рад на црно“). У складу с тим, инспекцијске службе предузеле су законом прописане мере. Током извештајног периода није било повреда на раду. Поднета су три захтева за покретање прекршајног поступка.

Др Јасна Аврамовић предложила је да инспекција рада сачини извештај о укупном броју управних надзора извршених током протекле године у контроли „рада на црно“ и броју запослених  лица по том основу, како би се прегледније и на бољи начин сагледали ефекти и резултати активности инспекције рада у Округу.  

На састанку је разматрана и тренутна епидемиолошка ситуација узрокована заразним болестима код домаћих животиња на територији Округа, а поводом ове тачке дневног реда детаљније је говорио Александар Анастасијевић, ветерниарски инспектор.

Након усвајања изештаја о раду за протекли месец направљени су планови рада за фебруар 2022. године.