ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 21. ФЕБРУАР 2022.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Редовни састанак представника инспекцијских служби Округа о вршењу управних надзора

Дана 21. фебруара 2022. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава.

Присутни су информисали начелницу о реализацији Плана управних надзора за период 14. 2. 2022. до 20. 2. 2022. године.

Према извештајима инспекцијских служби о реализацији недељног плана управних надзора у борби против заразне болести ковид 19, у протеклом периоду извршено је 377 управна надзора на територији локалних самоуправа Округа. Изречена су три прекршајна налога, један у износу од 30.000,00 динара и два у износу од 5.000,00 динара. При вршењу надзора над применом противепидемијских мера републички инспекцијски органи нису се суочавали са проблемима на терену, а такође није било пражњења угоститељских објеката због кршења противепидемијских мера. Координациона комисија и Радна група су редовно извештавани о броју управних надзора путем дневних извештаја.

Раде Васовић, шеф Одсека тржишне инспекције, Обрад Ђорђевић, начелник Одељења за рад и радне односе, и Драгица Павловић, руководилац Групе санитарне инспекције, упознали су  начелницу др Јасну Аврамовић о активностима из домена своје надлежности, уз напомену да су ове инспекције уз редовне надзоре вршиле и надзоре у примени противепидемијских мера.

Просветни инспектор Весна Дасукидис обавестила је присутне да ће и следеће недеље вршити саветодавне посете образовно-васпитним установама на територији Округа ради ефикасније подршке раду школа.

Александар Анастасијевић, ветеринарски инспектор, информисао је присутне о активностима ветеринарске инспекције и предузиманим мерама у борби против заразних болести на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа, уз напомену  да ветеринарска инспекција због текућих активности и даље у смањеном обиму учествују у надзорима који обухватају ковид-контроле.

На основу Инструкције за поступање овлашћених инспекцијских служби у примени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19 и достављених предлога републичких инспекцијских органа локалних самоуправа Округа, направљен је План управних надзора за период од 21. 2. 2022. до 27. 2. 2022. године, који је прослеђен свим републичким инспекцијама и инспекцијама локалних самоуправа Подунавског управног округа.

СМЕДЕРЕВО, 21. ФЕБРУАР 2022.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Редовни састанак представника инспекцијских служби Округа о вршењу управних надзора

Дана 21. фебруара 2022. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава.

Присутни су информисали начелницу о реализацији Плана управних надзора за период 14. 2. 2022. до 20. 2. 2022. године.

Према извештајима инспекцијских служби о реализацији недељног плана управних надзора у борби против заразне болести ковид 19, у протеклом периоду извршено је 377 управна надзора на територији локалних самоуправа Округа. Изречена су три прекршајна налога, један у износу од 30.000,00 динара и два у износу од 5.000,00 динара. При вршењу надзора над применом противепидемијских мера републички инспекцијски органи нису се суочавали са проблемима на терену, а такође није било пражњења угоститељских објеката због кршења противепидемијских мера. Координациона комисија и Радна група су редовно извештавани о броју управних надзора путем дневних извештаја.

Раде Васовић, шеф Одсека тржишне инспекције, Обрад Ђорђевић, начелник Одељења за рад и радне односе, и Драгица Павловић, руководилац Групе санитарне инспекције, упознали су  начелницу др Јасну Аврамовић о активностима из домена своје надлежности, уз напомену да су ове инспекције уз редовне надзоре вршиле и надзоре у примени противепидемијских мера.

Просветни инспектор Весна Дасукидис обавестила је присутне да ће и следеће недеље вршити саветодавне посете образовно-васпитним установама на територији Округа ради ефикасније подршке раду школа.

Александар Анастасијевић, ветеринарски инспектор, информисао је присутне о активностима ветеринарске инспекције и предузиманим мерама у борби против заразних болести на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа, уз напомену  да ветеринарска инспекција због текућих активности и даље у смањеном обиму учествују у надзорима који обухватају ковид-контроле.

На основу Инструкције за поступање овлашћених инспекцијских служби у примени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19 и достављених предлога републичких инспекцијских органа локалних самоуправа Округа, направљен је План управних надзора за период од 21. 2. 2022. до 27. 2. 2022. године, који је прослеђен свим републичким инспекцијама и инспекцијама локалних самоуправа Подунавског управног округа.