ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 14. МАРТ 2022.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Састанак представника инспекцијских служби Округа о вршењу управних надзора

Дана 14. марта 2022. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава.

Присутни су информисали начелницу о реализацији Плана управних надзора за период 7. 3. 2022. до 13. 3. 2022. године.

 Према извештајима инспекцијских служби о реализацији недељног плана управних надзора у борби против заразне болести ковид 19, у протеклом периоду републички инспекцијски органи, комунална инспекција и милиције јединица локалних самоуправа извршили су 332 управна надзора на територији локалних самоуправа Округа. Није било изрицања прекршајних налога. Такође, није било пражњења угоститељских објеката због кршења противепидемијских мера.

Координациона комисија и Радна група су редовно извештавани о броју управних надзора путем дневних извештаја.

Инспектори тржишне инспекције, санитарне инспекције су, као и представници других републичких инспекција, поднели начелници др Јасни Аврамовић извештаје о активностима у протеклом периоду, уз напомену да су, уз редовне надзоре у домену својих надлежности, инспекцијске службе вршиле и надзоре у примени противепидемијских мера.

Ветеринарска инспекција је у протеклом периоду на територији трију локалних самоуправа Подунавског управног округа вршила активности поводом мера у борби против заразних болести (листериоза).

Начелница др Јасна Аврамовић обавестила је присутне о пристиглом допису Координационе комисије за инспекцијски надзор у недељу 13. 3. 2022. године и новој Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19, која је објављена у ,,Службеном гласнику Републике Србије“, број 33/2022. Писмо Координационе комисије и нова Уредба доставиће се локаним самоуправама Подунавског управног округа ради даљег поступања.

У складу са одредбама нове Уредбе, контролу поштовања мера врши само санитарна инспекција, чиме је престала обавеза других инспекција да поступају по овом питању, а самим тим је престала потреба за координисаним акцијама на терену.

Радна група за сузбијање ширења вируса ковид 19 постојаће и надаље, а уколико буде било потребе, поново ће се активирати цео систем рада и функционисања. У наредним данима биће организован састанак Радне групе са начелницима округа, о чему ће окрузи бити благовремено обавештени.

Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, захвалила се руководиоцима инспекцијских служби  на досадашњем труду, залагању и огромном доприносу у контроли примене противепидемијских мера, уз жељу да надаље не буде потребе за поновним ангажовањем окружних подручних јединица на овом задатку.

СМЕДЕРЕВО, 14. МАРТ 2022.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Састанак представника инспекцијских служби Округа о вршењу управних надзора

Дана 14. марта 2022. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава.

Присутни су информисали начелницу о реализацији Плана управних надзора за период 7. 3. 2022. до 13. 3. 2022. године.

 Према извештајима инспекцијских служби о реализацији недељног плана управних надзора у борби против заразне болести ковид 19, у протеклом периоду републички инспекцијски органи, комунална инспекција и милиције јединица локалних самоуправа извршили су 332 управна надзора на територији локалних самоуправа Округа. Није било изрицања прекршајних налога. Такође, није било пражњења угоститељских објеката због кршења противепидемијских мера.

Координациона комисија и Радна група су редовно извештавани о броју управних надзора путем дневних извештаја.

Инспектори тржишне инспекције, санитарне инспекције су, као и представници других републичких инспекција, поднели начелници др Јасни Аврамовић извештаје о активностима у протеклом периоду, уз напомену да су, уз редовне надзоре у домену својих надлежности, инспекцијске службе вршиле и надзоре у примени противепидемијских мера.

Ветеринарска инспекција је у протеклом периоду на територији трију локалних самоуправа Подунавског управног округа вршила активности поводом мера у борби против заразних болести (листериоза).

Начелница др Јасна Аврамовић обавестила је присутне о пристиглом допису Координационе комисије за инспекцијски надзор у недељу 13. 3. 2022. године и новој Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19, која је објављена у ,,Службеном гласнику Републике Србије“, број 33/2022. Писмо Координационе комисије и нова Уредба доставиће се локаним самоуправама Подунавског управног округа ради даљег поступања.

У складу са одредбама нове Уредбе, контролу поштовања мера врши само санитарна инспекција, чиме је престала обавеза других инспекција да поступају по овом питању, а самим тим је престала потреба за координисаним акцијама на терену.

Радна група за сузбијање ширења вируса ковид 19 постојаће и надаље, а уколико буде било потребе, поново ће се активирати цео систем рада и функционисања. У наредним данима биће организован састанак Радне групе са начелницима округа, о чему ће окрузи бити благовремено обавештени.

Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, захвалила се руководиоцима инспекцијских служби  на досадашњем труду, залагању и огромном доприносу у контроли примене противепидемијских мера, уз жељу да надаље не буде потребе за поновним ангажовањем окружних подручних јединица на овом задатку.