ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 10. МАЈ 2022.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан месечни колегијум начелнице Округа са начелницима одељења и руководиоцима окружних подручних јединица Округа

Дана 10. маја 2022. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа одржала је редовни месечни колегијум са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву.

Представници инспекцијских служби Округа поднели су начелници извештаје о раду за месец април, а потом је у даљем току састанка размотрен План рада за месец мај.

Сходно налозима надлежног министарства, у протеклом периоду тржишна инспекција вршила је редовне надзоре, али и ванредне надзоре по захтевима странака. Посебан акценат у раду тржишне инспекције стављен је на управне надзоре који се тичу примене мера Владе Републике Србије и Уредбе којом се регулише ограничење цена основних животних намирница.

Током протеклог месеца инспекција рада је извршила 118 управних надзора, од којих су 10 надзора били редовни, а 108 ванредни. Приметно је повећање представки грађана. Током инспекцијских надзора инспекција рада је затекла 27 особа на фактичком раду („рад на црно“), те је поднет одговарајући број захтева за покретање прекршајног поступка. У четири случаја евидентиране су повреде на раду које имају карактер тешких. Извештајни период обележиле се и акције Инспектората за рад, тако да су инспектори у Одељењу инспекције рада у Смедереву били ангажовани на територији Града Београда, где су углавном контролисани субјекти у области грађевинарства.

Присутни су обавештени и о активностима ветеринарске инспекције. Оцењено је да се  тренутна епидемиолошка ситуација у вези са заразним болестима код домаћих животиња на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа побољшава.

Санитарна инспекција се у протеклом периоду вратила вршењу инспекцијских надзора из своје надлежности. У извештајном периоду запослени у овој организационој јединици су извршили 54 управна надзора, а акценат је стављен на мониторинг исправности воде у објектима основног и средњег образовања, као и предшколских установа на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа. На предлог начелнице Округа, направљен је договор о састанку са представницима локалних самоуправа и надлежним инспекцијским службама на којем ће тема бити ова проблематика.

Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, упозната је и са извештајем о раду инспектора за заштиту животне средине и извештајем о раду просветне инспекције у претходном месецу.

СМЕДЕРЕВО, 10. МАЈ 2022.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан месечни колегијум начелнице Округа са начелницима одељења и руководиоцима окружних подручних јединица Округа

Дана 10. маја 2022. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа одржала је редовни месечни колегијум са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву.

Представници инспекцијских служби Округа поднели су начелници извештаје о раду за месец април, а потом је у даљем току састанка размотрен План рада за месец мај.

Сходно налозима надлежног министарства, у протеклом периоду тржишна инспекција вршила је редовне надзоре, али и ванредне надзоре по захтевима странака. Посебан акценат у раду тржишне инспекције стављен је на управне надзоре који се тичу примене мера Владе Републике Србије и Уредбе којом се регулише ограничење цена основних животних намирница.

Током протеклог месеца инспекција рада је извршила 118 управних надзора, од којих су 10 надзора били редовни, а 108 ванредни. Приметно је повећање представки грађана. Током инспекцијских надзора инспекција рада је затекла 27 особа на фактичком раду („рад на црно“), те је поднет одговарајући број захтева за покретање прекршајног поступка. У четири случаја евидентиране су повреде на раду које имају карактер тешких. Извештајни период обележиле се и акције Инспектората за рад, тако да су инспектори у Одељењу инспекције рада у Смедереву били ангажовани на територији Града Београда, где су углавном контролисани субјекти у области грађевинарства.

Присутни су обавештени и о активностима ветеринарске инспекције. Оцењено је да се  тренутна епидемиолошка ситуација у вези са заразним болестима код домаћих животиња на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа побољшава.

Санитарна инспекција се у протеклом периоду вратила вршењу инспекцијских надзора из своје надлежности. У извештајном периоду запослени у овој организационој јединици су извршили 54 управна надзора, а акценат је стављен на мониторинг исправности воде у објектима основног и средњег образовања, као и предшколских установа на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа. На предлог начелнице Округа, направљен је договор о састанку са представницима локалних самоуправа и надлежним инспекцијским службама на којем ће тема бити ова проблематика.

Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, упозната је и са извештајем о раду инспектора за заштиту животне средине и извештајем о раду просветне инспекције у претходном месецу.