ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 07. ЈУН 2022.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржана седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа

Дана 7. јуна 2022. године у седишту Округа одржана је прва седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа у текућој години.

Начелница Округа др Јасна Аврамовић, командант Окружног штаба за ванредне ситуације, председавала је седници Окружног штаба на којој је, поред усвајања Извештаја о раду за 2021. годину и дискусије поводом нацрта Годишњег плана рада Штаба за текућу годину, предатог на даље усвајање, разматрано више актуелних тема из домена рада.

Поред тачке Дневног реда посвећене тренутној епидемиолошкој ситуацији на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа услед заразне болести ковид 19, Окружни штаб за ванредне ситуације разматрао је и усвојио Анализу достигнутог нивоа организованости и оспособљености субјеката и снага система заштите и спасавања у Округу, са посебним освртом на јединице локалне самоуправе. Размотрене су и критичне тачке у активностима релевантних субјеката како би се последице од елементарних непогода и других опасности свеле на најмању меру, при чему је закључено да посебан акценат треба ставити на воде I и II реда којe изазивају поплаве мањег или већег обима.

У даљем раду Штаба разматрани су и усвојени следећи акти: Извештај за 2021. годину и Извештај о стању извршених припрема за 2022. годину одбране од града на територији Подунавског управног округа, Анализа стања и утицаја постојећих и потенцијалних клизишта на угроженост људи, животиња, материјалних добара, земљишта и инфраструктурних, грађевинских, стамбених и других објекта на територији Округа, Извештај о заразним болестима животиња на територији Округа и активностима Управе за ветерину у 2022. године.

Такође, Окружни штаб за ванредне ситуације упознао се са капацитетима Црвеног крста Србије за деловање у несрећама, постигнућима и изазовима при овој активности, као и са извештајима о пожарима на отвореном простору на територији Подунавског управног округа.

По свим тачкама Дневног реда седнице Штаба донети су одговарајући закључци који су упућени локалним самоуправама.

СМЕДЕРЕВО, 07. ЈУН 2022.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржана седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа

Дана 7. јуна 2022. године у седишту Округа одржана је прва седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа у текућој години.

Начелница Округа др Јасна Аврамовић, командант Окружног штаба за ванредне ситуације, председавала је седници Окружног штаба на којој је, поред усвајања Извештаја о раду за 2021. годину и дискусије поводом нацрта Годишњег плана рада Штаба за текућу годину, предатог на даље усвајање, разматрано више актуелних тема из домена рада.

Поред тачке Дневног реда посвећене тренутној епидемиолошкој ситуацији на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа услед заразне болести ковид 19, Окружни штаб за ванредне ситуације разматрао је и усвојио Анализу достигнутог нивоа организованости и оспособљености субјеката и снага система заштите и спасавања у Округу, са посебним освртом на јединице локалне самоуправе. Размотрене су и критичне тачке у активностима релевантних субјеката како би се последице од елементарних непогода и других опасности свеле на најмању меру, при чему је закључено да посебан акценат треба ставити на воде I и II реда којe изазивају поплаве мањег или већег обима.

У даљем раду Штаба разматрани су и усвојени следећи акти: Извештај за 2021. годину и Извештај о стању извршених припрема за 2022. годину одбране од града на територији Подунавског управног округа, Анализа стања и утицаја постојећих и потенцијалних клизишта на угроженост људи, животиња, материјалних добара, земљишта и инфраструктурних, грађевинских, стамбених и других објекта на територији Округа, Извештај о заразним болестима животиња на територији Округа и активностима Управе за ветерину у 2022. године.

Такође, Окружни штаб за ванредне ситуације упознао се са капацитетима Црвеног крста Србије за деловање у несрећама, постигнућима и изазовима при овој активности, као и са извештајима о пожарима на отвореном простору на територији Подунавског управног округа.

По свим тачкама Дневног реда седнице Штаба донети су одговарајући закључци који су упућени локалним самоуправама.