ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 10. OKТОБАР 2022.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан месечни колегијум начелнице Округа са начелницима одељења и руководиоцима окружних подручних јединица Округа

Дана 10. октобра 2022. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни месечни колегијум са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву.

Представници инспекцијских служби Округа поднели су начелници извештаје о раду за месец септембар, а потом је у даљем току састанка размотрен октобарски план рада.     

Сходно планираним септембарским активностима и надлежностима Одељења инспекције рада, извршено је 90 управних надзора, како редовних, тако и ванредних, а на састанку је поднет извештај о броју лица на фактичком раду и захтевима за покретање прекршајног поступка у области безбедности на раду и у области радних односа.

Када је реч о надзорима просветне инспекције, у септембру је акценат стављен на праћење почетка школске године у основним и средњим школама Подунавског округа. Такође, пренета су обавештења о актуелним дешавањима у појединим образовно-васпитним установама на територији Округа.

Санитарна инспекција је у извештајном периоду извршила укупно 63 санитарна надзора, од којих је највећи број вршен током Туристичко-привредне манифестације „Смедеревска јесен“ и „Крстовданског вашара“ у Смедеревској Паланци. Утврђено је да није било значајнијих неправилности током надзора у Смедереву док су у Смедеревској Паланци поднета два захтева за покретање прекршајног поступка и издато је једанаест прекршајних налога. 

Током октобра санитарна инспекција ће наставити обуку у области хигијене представника привредних субјеката који се баве угоститељском делатношћу, а након реализације обуке представници привредних друштава и предузетника полагаће испит, што је и законска обавеза.

Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, упозната је и са извештајем о раду пољопривредне инспекције, која је у септембру вршила послове у области контроле средстава за субвенције, и извештајима ветеринарске инспекције и инспекције за заштиту животне средине које су вршиле прошлог месеца редовне управне надзоре у складу са планираним активностима.

У протеклом месецу тржишна инспекција је, сходно налозима министарства, вршила редовне надзоре, али и ванредне провере по захтевима странака, при чему су предузимане законом предвиђене мере. Посебан акценат у раду тржишне инспекције стављен је на надзоре цена животних намирница и других производа који су под контролом државе.

Инспектори Подунавског управног округа су обавештени о Конференцији „Дан инспектора Србије“ која ће бити одржана 14. октобра у Чачку под радним називом „Инспекције у Србији – век у служби законитости“, те је упућен позив начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава да узму учешће у раду Конференције.

СМЕДЕРЕВО, 10. ОКТОБАР 2022.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан месечни колегијум начелнице Округа са начелницима одељења и руководиоцима окружних подручних јединица Округа

Дана 10. октобра 2022. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни месечни колегијум са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву.

Представници инспекцијских служби Округа поднели су начелници извештаје о раду за месец септембар, а потом је у даљем току састанка размотрен октобарски план рада.     

Сходно планираним септембарским активностима и надлежностима Одељења инспекције рада, извршено је 90 управних надзора, како редовних, тако и ванредних, а на састанку је поднет извештај о броју лица на фактичком раду и захтевима за покретање прекршајног поступка у области безбедности на раду и у области радних односа.

Када је реч о надзорима просветне инспекције, у септембру је акценат стављен на праћење почетка школске године у основним и средњим школама Подунавског округа. Такође, пренета су обавештења о актуелним дешавањима у појединим образовно-васпитним установама на територији Округа.

Санитарна инспекција је у извештајном периоду извршила укупно 63 санитарна надзора, од којих је највећи број вршен током Туристичко-привредне манифестације „Смедеревска јесен“ и „Крстовданског вашара“ у Смедеревској Паланци. Утврђено је да није било значајнијих неправилности током надзора у Смедереву док су у Смедеревској Паланци поднета два захтева за покретање прекршајног поступка и издато је једанаест прекршајних налога. 

Током октобра санитарна инспекција ће наставити обуку у области хигијене представника привредних субјеката који се баве угоститељском делатношћу, а након реализације обуке представници привредних друштава и предузетника полагаће испит, што је и законска обавеза.

Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, упозната је и са извештајем о раду пољопривредне инспекције, која је у септембру вршила послове у области контроле средстава за субвенције, и извештајима ветеринарске инспекције и инспекције за заштиту животне средине које су вршиле прошлог месеца редовне управне надзоре у складу са планираним активностима.

У протеклом месецу тржишна инспекција је, сходно налозима министарства, вршила редовне надзоре, али и ванредне провере по захтевима странака, при чему су предузимане законом предвиђене мере. Посебан акценат у раду тржишне инспекције стављен је на надзоре цена животних намирница и других производа који су под контролом државе.

Инспектори Подунавског управног округа су обавештени о Конференцији „Дан инспектора Србије“ која ће бити одржана 14. октобра у Чачку под радним називом „Инспекције у Србији – век у служби законитости“, те је упућен позив начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава да узму учешће у раду Конференције.