ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 23. ДЕЦЕМБАР 2022.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржана четврта седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа

Дана 23. децембра 2022. године у седишту Округа одржана је четврта седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа, последња у текућој години.

Начелница Округа др Јасна Аврамовић, командант Окружног штаба за ванредне ситуације, председавала је седници на којој је разматрано више тема обухваћених годишњим програмом рада и дневним редом седнице. Након информација које су пренели известиоци по тачкама дневног реда и дискусије усвојено је више релевантних докумената док је разматрање и усвајање неких тачака одложено услед одсуства известилаца.

Теме обухваћене дневним редом сазива четврте седнице Окружног штаба за ванредне ситуације:

 1. Тренутна епидемиолошка ситуација заразном болешћу ковид 19 на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа.
 2. Разматрање и усвајање Анализе стања и утицаја постојећих и потенцијалних клизишта на територији Подунавског управног округа на угроженост људи, животиња, материјалних добара, земљишта и инфраструктурних, грађевинских, стамбених и других објекта.
 3. Разматрање и анализа сарадње са снагама система заштите и спасавања из састава Министарства одбране и Војске Србије и предлог спровођења заједничких активности на оспособљавању, опремању и извршавању задатака заштите и спасавања.
 4. Разматрање и усвајање Анализе достигнутог степена организованости, попуњености, опремљености и обучености специјализованих јединица цивилне заштите.
 5. Разматрање Извештаја о достигнутом степену израде Процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања на територији Подунавског управног округа.
 6. Разматрање и усвајање Анализе стања система за јавно узбуњивање на територији Подунавског управног округа.
 7. Разматрање Информације о активностима везаним за обележавање, проналажење и уништавање експлозивних остатака рата (ЕОР) на територији Подунавског управног округа.
 8. Разно.

СМЕДЕРЕВО, 23. ДЕЦЕМБАР 2022.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржана четврта седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа

Дана 23. децембра 2022. године у седишту Округа одржана је четврта седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа, последња у текућој години.

Начелница Округа др Јасна Аврамовић, командант Окружног штаба за ванредне ситуације, председавала је седници на којој је разматрано више тема обухваћених годишњим програмом рада и дневним редом седнице. Након информација које су пренели известиоци по тачкама дневног реда и дискусије усвојено је више релевантних докумената док је разматрање и усвајање неких тачака одложено услед одсуства известилаца.

Теме обухваћене дневним редом сазива четврте седнице Окружног штаба за ванредне ситуације:

 1. Тренутна епидемиолошка ситуација заразном болешћу ковид 19 на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа.
 2. Разматрање и усвајање Анализе стања и утицаја постојећих и потенцијалних клизишта на територији Подунавског управног округа на угроженост људи, животиња, материјалних добара, земљишта и инфраструктурних, грађевинских, стамбених и других објекта.
 3. Разматрање и анализа сарадње са снагама система заштите и спасавања из састава Министарства одбране и Војске Србије и предлог спровођења заједничких активности на оспособљавању, опремању и извршавању задатака заштите и спасавања.
 4. Разматрање и усвајање Анализе достигнутог степена организованости, попуњености, опремљености и обучености специјализованих јединица цивилне заштите.
 5. Разматрање Извештаја о достигнутом степену израде Процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања на територији Подунавског управног округа.
 6. Разматрање и усвајање Анализе стања система за јавно узбуњивање на територији Подунавског управног округа.
 7. Разматрање Информације о активностима везаним за обележавање, проналажење и уништавање експлозивних остатака рата (ЕОР) на територији Подунавског управног округа.
 8. Разно.