Održana 2. redovna sednica Okružnog štaba Podunavskog upravnog okruga

24.  septembar 2020. godine

Dana 23. septembra 2020. godine u Smederevu, u sedištu Podunavskog upravnog okruga održana je druga redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga. Sednicom je predsedavala dr Jasna Avramović, komandant Okružnog štaba za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga.

Na sednici Okružnog štaba razmatrano je više tema predviđenih Planom rada Štaba za 2020. godinu. Okružni štab razmatrao je i usvojio Izveštaj za 2019. godinu i Izveštaj o stanju izvršenih priprema za 2020. godinu odbrane od grada na teritoriji Podunavskog upravnog okruga, zatim Izveštaj o stanju izvršenih preventivnih i operativnih mera zaštite od poplava za 2019. godinu na teritoriji Podunavskog upravnog okruga, sa Izveštajem o stanju i oceni spremnosti subjekata i objekata za odbranu od poplava na vodama I i II reda za 2020. godinu, Izveštaj o kretanju zaraznih bolesti životinja na teritoriji Podunavskog upravnog okruga i aktivnosti Uprave za veterinu u 2019. godini.

Kao posebnu tačku dnevnog reda Okružni štab je razmatrao situaciju u vezi sa požarom koji se desio 20. septembra 2020. godine na smetlištu koje se nalazi u Godominskom polju, gde se odlaže komunalni otpad i kojim upravlja JKP „Zelenilo i groblja“, kao i situaciju u vezi sa požarom na lokaciji stare ciglane na Carini gde je takođe goreo komunalni otpad.

Takođe Okružni štab izmenio je Zaključak o obrazovanju Okružnog štaba za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga i uputio ga Republičkom štabu za vanredne situacije na konačno odlučivanje.

Podelite!