Održana 55. sednica Saveta Podunavskog upravnog okruga

Dana 12. februara 2016. godine, u sedištu Okruga održana je 55. sedica Saveta Podunavskog upravnog okruga.
Savet Okruga razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Saveta Okruga u 2015. godini i Izveštaj o radu Stručne službe Podunavskog upravnog okruga za 2015. godinu.

Usvajajući Izveštaj o radu Saveta Okruga u 2015. godini, Savet Okruga je zaključio da u Izveštaj treba navesti i aktivnosti opštine Smederevska Palanka oko komasacije zemljišta u naseljenim mestima Azanja, Glibovac i Kusadak koja se realizuje na površini od 7.500 hektara, a finansira se sredstvima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (70 %) i opštine Smederevska Palanka (30%).

Takođe Savet Okruga je sagledao situaciju oko pitanja rešavanja odlaganja komunalnog otpada na teritoriji lokalnih samouprava Podunavskog upravnog okruga i zaključio da postoji potreba da lokalne samouprave ažuriraju postojeće lokalne planove za odlaganje otpada, kako bi se ovo pitanje rešilo na kvalitetniji način, posebno sa stanovišta postojanja divljih deponija koje treba ukloniti.

Sednici Saveta su pored načelnika  Podunavskog upravnog okruga  Radoslava Cokića koji je predsedavao sednicom,  prisustvovali i Bojan Teofilović, zamenik gradonačelnika grada Smedereva, Igor Matković, predsednik opštine Velika Plana i Slavoljub Đurić, predsednik Skupštine opštine Smederevska Palanka.

Podelite!