Održana 57. sednica Saveta Podunavskog upravnog okruga

U Smederevu dana 27. juna 2016. godine održana je 57. sednica Saveta Podunavskog upravnog okruga koja je između ostalog bila i konstitutivnog karaktera. Nakon održanih lokalnih izbora, članove Saveta Podunavskog upravnog okruga pored načelnika Okruga Radoslava Cokića čine, dr Jasna Avramović, gradonačelnica grada Smedereva, Igor Matković, predsednik opštine Velika Plana i Petar Milić, predsednik opštine Smederevska Palanka.
Razmatrajući Informaciju i aktuelnoj epizotološkoj situaciji-pojava i priroda zarazne bolesti nodularnog dermatitisa, situacija u zemlji i Informaciju o preduzetom na nivou pojedinih jedinica lokalne samouprave i resora, razmena ključnih adresa i telefona među zainteresovanim,mapiranje resursa i zadaci za naredni period (evidentiranje prevoznika, određivanje mesta za sahranjivanje uklonjenih životinja na nivou mesnih zajednica, nabavka dezinficijenasa, sistematska dezinsekcija, novčana i tehnička sredstvaza angažman i dežurstva ekipa veterinara i javnih komunalnih preduzeća i sl), Savet Podunavskog upravnog okruga na kojoj su pored gradonačelnice grada Smedereva, predsednika opštine Smederevska Palanka i predstavnika opštine Velika Plana, prisustvovali i članovi Okružnog štaba za vanredne situacije, veterinarski inspektori u Podunavskom upravnom okrugu, predstavnici Veterinarskog instituta u Požarevcu, Poljoprivredne stručne službe i Zavoda za javno zdravlje, predstavnik Veterinarske komore i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova-Policijska uprava u Smederevu, doneo je sledeće zaključke
1.Obavezuju se lokalne samouprave na teritoriji Podunavskog upravnog okruga da na svojoj teritoriji izvrše sistematsku dezinsekciju kako sa zemlje tako i iz vazduha.
2. U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova – Policijska uprava u Smederevu preduzeti sve aktivnosti na poštovanju mera koje se odnose na promet žive stoke i po navedenim pitanjima u potpunosti sarađuju sa načelnikom Odeljenja veterinarske inspekcije u Podunavskom upravnom okrugu.

Podelite!