POJAČAN INSPEKCIJSKI NADZOR U BORBI PROTIV ZARAZNE BOLESTI KOVID-19 U PODUNAVSKOM UPRAVNOM OKRUGU

Dana 9. novembra 2020. godine dr Jasna Avramović, načelnica Podunavskog upravnog okruga, sastala se sa načelnicima svih inspekcija.

Inspekcijski organi u Podunavskom upravnom okrugu, shodno uputstvu koje je donela Koordinaciona komisija Vlade za inspekcijski nadzor nad privrednim subjektima, tokom vanrednog inspekcijskog nadzora na području Podunavskog upravnog okruga obavili su 147 vanrednih nadzora, u saradnji sa Komunalnom policijom i MUP -om.

Nije napisana ni jedna prekršajna prijava. Izrečena su upozorenja.

U narednim danima nastavlja se inspekcijski nadzor, kao i subotom i nedeljom.

Podelite!