Sednica Saveta Podunavskog upravnog okruga

Podunavskog upravnog okruga je na sednici od  7. aprila 2016. godine  razmatrao je više tačaka dnevnog reda predviđenih Planom rada Saveta za 2016. godinu.

Savet Okruga razmatrao je i usvojio Izveštaj o stanju bezbednosti i kriminaliteta na području lokalnih samouprava Podunavskog upravnog okruga za prva tri meseca 2016. godine kao i Izveštaj o pripremljenosti sistema odbrane od grada na teritoriji lokalnih samouprava Okruga za 2016. godinu i doneo odgovarajuće zaključke.
Savet okruga je upoznat sa primenom novog Zakona o opštem upravnom postupku i implementacijom odredaba Zakona koja se odnosi na razmenu podataka iz službenih evidencija.

Zaključeno je da načelnici gradske, odnosno opštinskih uprava lokalnih samouprava Okruga putem upitnika koje treba popuniti procene stanje i kapacitete jedinica lokalne samouprave oko sprovođenja odredbi Zakona o opštem upravnom postupku i da preko Podunavskog upravnog okruga obaveste Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave o mogućnostima primene odredbi  Zakona koje se odnose na razmenu podataka.
Sednici je predsedavao Radoslav Cokić, načelnik Podunavskog upravnog okruga.

Podelite!