ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

Министарства

ОКРУЖНЕ ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ МИНИСТАРСТАВА

У оквиру Округа послове обављају окружне подручне јединице следећих министарстава и то у граду Смедереву и општинама Смедеревска Паланка и Велика Плана:

1. Министарство државне управе и локалне самоуправе са два извршиоца;

2. Министарство здравља са два извршиоца;

3. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде са десет извршилаца;

4. Министарство трговине, туризма и телекомуникација са пет извршилаца;

5. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са шест извршилаца;

6. Министарство заштите животне средине са једним извршиоцем;

7. Министарство просвете, науке и технолошког развоја са два извршиоца.

8. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Стручну потпору рада окружних подручних јединица пружа Стручна служба Подунавског управног округа.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА МИНИСТАРСТАВА СА СЕДИШТЕМ У ПОДУНАВСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ И БРОЈА ИЗВРШИЛАЦА