ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

Савет округа

ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА САВЕТА ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Делокруг и начин рада Савета Подунавског управног округа утврђени су на основу чл. 42. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018. и 30/2018 – др. закон) и Уредбе о начину рада савета управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 15/2006).

Савет управног округа усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе (министарстава, посебних организација и органа управе у саставу министарства) и општина и градова с подручја управног округа.

Савет управног округа предлаже како да се побољша рад управног округа и окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на подручју управног округа.

Савет управног округа чине начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова с подручја управног округа.

Седнице сазива и њима председава начелник управник округа.

Начелник управног округа дужан је да закључак, који садржи све предлоге Савета, проследи министру за државну управу и локалну самоуправу, руководиоцима органа државне управе који на подручју управног округа имају окружне подручне јединице и руководиоцима органа државне управе који врше своје послове на подручју управног округа преко подручних јединица које су образоване за подручје шире или уже од управног округа.

Начелник управног округа дужан је и да министра надлежног за послове управе информише најмање једном годишње о раду Савета.

Начин рада Савета управног округа одређује Влада уредбом. Савет управног округа има свој пословник о раду, који се усваја на предлог начелника.

Савет управног округа има секретара кога одређује Савет из реда државних службеника у стручној служби управног округа.

Стручну и административно-техничку подршку Савету пружа Стручна служба управног округа.