ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

Подунавски управни округ

ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО КАО И ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА И ВЕЛИКА ПЛАНА

Подунавски округ Смедерево је основан 1992. године на основу Уредбе о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта („Службени гласник Републике Србије“, број 3/92). Његова трансформација у Подунавски управни округ је извршена на основу Уредбе о управним окрузима („Службени гласник РС“, број 15/06).

Управни округ није облик локалне самоуправе нити део територијалне организације Републике Србије – то је подручни центар државне управе који се формира ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе. Обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје.

У Републици Србији постоји 29 управних округа.

Подунавски управни округ представља подручни центар државне управе за Град Смедерево, Општину Смедеревска Паланка и Општину Велика Плана.

Седиште Подунавског управног округа је у Смедереву, на Тргу републике број 5.