ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

Подунавски округ

УПОЗНАЈТЕ ПОДУНАВСКИ ОКРУГ
Географски положај округа и природна богатства

Подунавски округ се простире по јужном ободу Панонског басена и по северноисточним обронцима шумадијског побрђа. Оивичен је са севера Дунавом и са истока Великом Моравом. Обухватајући површину од 1248 км² у централном делу Републике Србије, Подунавски округ се на северу граничи са Јужнобанатским округом, на западу са Београдом и Шумадијским округом, на југоистоку се додирује са Поморавским, а на западу са Браничевским округом.

Својим изузетно повољним географским положајем, природним богатствима, првенствено плодним земљиштем, шумама и водом, као и разгранатим комуникацијским везама са другим градовима и крајевима, овај предео је вековима привлачио многе народе који су у њему утискивали своје цивилизацијске трагове. Благо заталасано низијско подручје, токови великих река и умерено континентална клима у прошлости су, подједнако као и данас, стварали погодне услове за живот и рад.

Сем Дунава и Велике Мораве, хидрографско богатство чине и реке Јасеница, Кубршница и Велики Луг, које протичу кроз овај крај. Регулацијом токова река и потока створена су четири акумулациона језера, од којих је Кудречко језеро код Смедеревске Паланке најпознатије међу риболовцима и другим бројним љубитељима природе.

Посебну благодет природних ресурса у овом крају представљају шумне површине и изворишта минералне и термоминералне воде. Уз разноврсност и распрострањеност биљног и животињског света, квалитетно земљиште, повољно за развој ратарства, повртарства, сточарства, воћарства и виноградарства, чини срж природних богатстава Подунавског округа.

Предности разгранате саобраћајне мреже

Непосредно наслањање на београдски рејон и разграната саобраћајна повезаност друмским, железничким и речним путевима са другим крајевима Србије и Европе пружају значајне предности за економски, привредни, туристички и културни развој Подунавског округа.

Административни центар округа је Град Смедерево, који се налази на 46 километара удаљености од српске престонице и на раскршћу је два европска коридора, копненог и воденог.

Преко територије Подунавског округа пролази европски пут Е75 и простире се међународни путни правац Коридор 10, који повезује Будимпешту, Београд, Ниш, Солун и Атину. Другим магистралним путевима округ је повезан са Војводином, Источном Србијом, централном Шумадијом и Западном Србијом.

Дунав, друга по величини европска река, саобраћајном и туристичко-географском положају Подунавског округа пружа велике потенцијале омогућавајући споне са Средњом Европом и Црним морем. Лука Смедерево је најсевернија на Дунаву за црноморске бродове.

Број становника

Према подацима из пописа, обављеног 2011. године, Подунавски округ има 199.395 становника без расељених лица. Од тог броја 103 864 лица живи у градској средини док рурална средина обухвата 95 531 лица.

Подунавски округ199,395
Градска средина103,864
Рурална средина95,531

Округ спада у ред региона са највећим механичким приливом становништва, који је био нарочито интензивиран последњих деценија. Процењује се да се број расељених лица на територији Округа креће око 16.000.

Привредни и туристички потенцијали

Најважнији привредни сектори у Подунавском округу су производња челика, металопрерађивачка и машинска индустрија, пољопривреда и прехрамбена индустрија. Погодни климатски и хидролошки услови, добра путна инфраструктура и плодне обрадиве површине које се простиру на преко 73 000 хектара, обухватајући моравски и дунавско-шумадијски део, доприносе изузетним привредним потенцијалима у овом округу.

Бројне знаменитости, богато културно-историјско наслеђе, које је сведок прошлих времена на овим просторима, уз лепоте природе чине атрактивне туристичке дестинације Подунавског округа и привлаче огроман број туриста из године у годину стварајући могућности за даљи развој туризма као привредне делатности.