Pratite nas:

Podunavski okrug

Home O nama

Upravni okrug je područni centar državne uprave koji obuhvata...

okružne područne jedinice svih organa državne uprave koje su obrazovane za njegovo područje. Podunavski okrug Smederevo je osnovan 1992 godine na osnovu Uredbe o načinu vršenja poslova ministarstava i posebnih organizacija van njihovog sedišta („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 3/92) a njegova transformacija u Podinavski upravni okrug je izvršena na osnovu Uredbe o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS“ broj, 15/06). Podunavski okrug čine grad Smederevo i opštine Smederevska Palanka i Velika Plana. Sedište Podunavskog upravnog okruga je u Smederevu Ul. Trg Republike broj 5.

Geografski položaj okruga

Podunavski okrug se prostire po južnom obodu Panonskog basena i na severno-istočnim obroncima šumadijskog pobrđa. Oivičen je sa severa Dunavom a sa istoka Velikom Moravom. Svojim povoljnim geografskim položajem, prirodnim bogatstvom (plodna zemlja, šume, voda) i razgranatim komunikacijama ovo područje je vekovima privlačilo mnoge narode da ovuda prođu, ili ostanu. Područje Okruga zauzima površinu od (1.246 km²). Na severu se graniči sa Južnobanatskim okrugom, na zapadu sa gradom Beogradom i Šumadijskim okrugom, na jugoistoku se dodiruje sa Pomoravskim, a na zapadu sa Braničevskim okrugom. Smederevo kao centar Okruga se nalazi sa samo 45 km od Beograda. Razgranata saobraćajna mreža omogućava saobraćajnu povezanost Podunavskog okruga drumskim, železničkim i vodenim putevima. Preko područja Okruga prolazi auto-put Beograd-Niš koji je mostom preko Morave povezan sa istočnim delom Srbije. Mostom preko Dunava kod Smedereva Okrug i jug Srbije su povezani sa Vojvodinom. Železničkom prugom Okrug je preko Male Krsne povezan sa Beogradom i jugom Srbije. Dunav predstavlja veliku šansu za razvoj vodenog saobrćaja, jer omogućava vezu sa srednjom evropom i Crnim Morem. Teritorija Podunavskog okruga je bogata vodom obzirom da izlazi na Dunav i Veliku Moravu. Obzirom da je Dunav međunarodna reka njegov značaj za Okrug je veliki. Na teritoriji Okruga protiču reke Jasenica, Kuburšnica i Veliki Lug, a nalazi se i veštačka akumulacija Kudračko jezero I i II.

Ljudski i materijalni resursi okruga

Prema popisu obavljenom 2002. godine, Podunavski okrug ima 210.290 stanovnika bez raseljenih lica i lica koji su duže od godinu dana u inostranstvu. Okrug spada u red regiona sa najvećim mehaničkim prilivom stanovništva koji je bio naročito intenziviran poslednje decenije, a naročito poslednjih nekoliko godina. Procenjuje se da se broj raseljenih lica na teritoriji Okruga kreće oko 16.000.

Stanovništvo okruga

Prema popisu iz 2002. godine Okrug ima 210.290 stanovnika. Najveći gradski centar je Smederevo sa 109.809 stanovnika.

BROJ STANOVNIKA U PODUNAVSKOM OKRUGU

OPŠTINA BROJ

STANOVNIKA

UČEŠĆE U

%

Smederevo 109.809 52,22
Smederevska Palanka 56.011 26,63
Velika Plana 44.470 21,1

Sa 230 stanovnika po km² ova oblast spada među najgušće naseljene u Srbiji.

shares