Vršenje upravnog nadzora od strane zaposlenih u Grupi za sanitarni nadzor u Podunavskom upravnom okrugu

U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom,  sanitarni inspektori Grupe Smederevo su tokom septembra meseca na teritoriji Podunavskog upravnog okruga izvršili 63 inspekcijska nadzora u objektima pod sanitarnim nadzorom vezanih za kontrolu sprovođenja protivepidemijskih mera propisanih Uredbom Vlade Republike Srbije .

Poseban akcenat je dat na kontroli ugostiteljskih objekata vikendom u večernjim satima u saradnji sa policijom i komunalnom policijom kada je izvršena kontrola  u 47 ugostiteljska objekta i to:  22  objekta u Smederevu, 15 objekta u Smederevskoj Palanci i 10 objekta u Velikoj Plani.

Kontrola sprovođenja  mera  za zaštitu stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 koje su propisane Uredbom Vlade Republike Srbije i Naredbom ministra Ministarstva zdravlja na teritoriji Podunavskog upravnog okruga nastaviće se i u narednom periodu.

Sa aktivnostima Grupe za sanitarni nadzor upoznata je i načelnica Podunavskog upravnog okruga, dr Jasna Avramović na mesečnom Kolegijumu koji je održan dana 10. oktobra 2020 godine.

Postoji potreba da se građani sa teritorije lokalnih samouprava Podunavskog upravnog okruga i dalje pridržavaju propisanih mera koje je doneo Krizni štab i Vlada Republike Srbije u cilju zaštite i  preventivnog delovanja u borbi protiv zarazne bolesti Kovid 19.

Podelite!